Dự án

Máy chiết rót tự động hóa

Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao đối với nước khoán ion kiềm, địa bàn địa phương, địa phương lân cận và tỉnh thành trong nước, ngoài nước, Công ty cổ phần nước CNA thấy cần thiết đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng ion kiềm tại xã Duyên Hải, Hưng Hà, Thái Bình. Với tên gọi: Nhà máy sản xuất nước CNA. Sản xuất nước khoáng ion kiềm CNA-Sản phẩm nước tốt nhất cho sức khỏe cũng chính là chiến lược phát triển thương hiệu tập đoàn trên thị trường nước khoáng ion kiềm trong nước, ngoài nước.

Đọc tiếp

Dự án đang thực hiện

Cung cấp sản phẩm nước uống khoáng qua xử lý điện giải bằng công nghệ Nhật bản tạo ra một sản phẩm nước uống đặc biệt có lợi ích đối với sức khỏe mọi lứa tuổi trong đời sống nhân dân, đang được thị trường trong nước, ngoài nước quan tâm. Hàng năm sản xuất khoảng 2.000.000 lít nước khoáng ion kiềm phục vụ người dân khu vực, thị trường trong nước, quốc tế.

Đọc tiếp

Dự án nhà máy Nước khoáng ion kiềm CNA

việc sử dụng các nguồn lực sẵn có của mình một cách tốt nhất và lợi ích do dự án tạo ra cho toàn bộ nền kinh tế (chứ không chỉ riêng cho một cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc một đơn vị nào cụ thể). Ta biết rằng, cũng như các loại tài nguyên khác, tài nguyên nước, một mặt, có những giá trị kinh tế nhất định của nó và mặt khác, cũng có thể gây ra những hậu quả làm tổn thất lớn về mặt kinh tế, xã hội và môi trường một khi chúng đã bị suy thoái. Trên thực tế nguồn nước ngọt, sạch của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang trong tình trạng bị ô nhiễm ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Trong khi đó, tốc độ gia tăng dân số ngày càng cao và do đó mà nhu cầu về nguồn nước sạch, tốt cho sức khỏe để phục vụ cho sinh hoạt đang trở nên bức bách 

Đọc tiếp

HOTLINE : 0373465161