Hồ sơ pháp lý

Pháp lý lưu hành Sản phẩm

Thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm là thủ tục bắt buộc của doanh nghiệp, khi muốn đưa một sản phẩm có thương hiệu mới ra ngoài thị trường, thương hiệu này thuộc doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp đó đứng ra đăng ký lưu hành sản phẩm.

Đọc tiếp

HOTLINE : 0373465161