“Quy chế phân phối Nước khoáng ion kiềm CNA”

Ngày đăng 05/12/2019

 

 

 

CÔNG TY CP NƯỚC CNA

--------------------

 

 

Số: 001/2019/QĐ-CNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “Quy chế phân phối Nước khoáng ion kiềm CNA”

 

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẤN NƯỚC CNA

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 20014;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần nước CNA;
 • Xét theo đề nghị của Phòng Kinh Doanh;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế phân phối Nước khoáng ion Kiềm CNA” của Công ty Cổ phần nước CNA.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Tổng đại lý, Đại lý và cán bộ, nhân viên trong  Công ty Cổ phần nước CNA căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

 • HĐQT, Ban GĐ;
 • Như điều 3;
 • Lưu: KD, TCKT, TCHC;

Chủ tịch HĐQT Sỹ Anh Tuyên

(đã ký)

 

 

 

 

 

 

1.QUY ĐỊNH CHUNG

1.1.Phạm vi điều chỉnh

Quy định về cơ chế, chính sách phân phối Nước khoáng ion kiềm CNA bao gồm: Chính sách về giá sản phẩm, Chính sách mua lẻ, chính sách Tổng đại lý, Đại lý.

 1. Đối tượng áp dụng
 • Áp dụng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trở thành Tổng đại lý, Đại lý mua bán hàng hóa của CNA thông qua hợp đồng và chứng nhận Tổng đại lý, Đại lý.
 • Áp dụng cho tất cả các hình thức mua hàng: mua lẻ, mua sỉ, mua online, mua trên kênh truyền hình, phân phối theo các hình thức khác…
 • Áp dụng cho thị trường toàn quốc và xuất khẩu.

1.3.Thẩm quyền thẩm định, ký kết hợp đồng giao dịch

 • Phụ trách kinh doanh sản phẩm của CNA là người chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định điều kiện để mở Tổng đại lý, Đại lý để trình Lãnh đạo CNA xem xét quyết định.
 • Chủ tịch HĐQT Công ty là người có thẩm quyền ký kết hợp đồng mở hoặc chấm dứt hoạt động Tổng đại lý, Đại lý. 

1.4.Quy định về sản phẩm

Các Tổng đại lý, Đại lý khi thực hiện giao dịch, quảng cáo và tiêu thụ cho khách hàng đều phải tuân thủ đúng các thông tin, thương hiệu sản phẩm do CNA quy định:

 • Rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, đơn vị sản xuất, hạn sử dụng.
 • Kiểu dáng, mẫu mã, bao bì.
 • Thông tin khác nếu có quy định trên hợp đồng và thông báo bằng văn bản của CNA.
 • Tổng đại lý, Đại lý phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về thương hiệu sản phẩm.  Trường hợp CNA phát hiện Tổng đại lý, Đại lý có biểu hiện vi phạm thương hiệu hoặc tiêu thụ sản phẩm không hợp lệ như: sao chép, hàng nhái, hàng kém chất lượng hoặc sản phẩm không do CNA cung cấp thì phải liên hệ với nhân viên của CNA thông qua người đại diện của Tổng đại lý, Đại lý, CNA sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại với mức thấp nhất là gấp hai (02) lần tổng giá trị sản phẩm tiêu thụ không hợp lệ và sẽ chấm dứt ngay hợp đồng Tổng đại lý, Đại lý.
 • Danh mục sản phẩm: CNA chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm và tính năng, thông tin sản phẩm,…đi kèm cho các Tổng đại lý, Đại lý. Sản phẩm mẫu cho các Tổng đại lý, Đại lý; Tài liệu giới thiệu sản phẩm (Nêu chi tiết các bản mô tả tính năng của từng sản phẩm); Bảng giá niêm yết sản phẩm; Các tài liệu quảng cáo, giới thiệu sản phẩm (nếu có).

1.5.Quy định về giá sản phẩm

 • Giá sản phẩm do CNA ấn định, điều chỉnh và sẽ được công bố công khai trên thị trường.
 • Bảng báo giá sản phẩm: CNA sẽ báo giá sản phẩm với hiệu lực trong khoảng thời gian cụ thể. Trong các trường hợp có sự thay đổi giá CNA sẽ có thông báo tới các Tổng đại lý,  Đại lý có liên quan bằng văn bản trước ít nhất 30 ngày làm việc. Thay đổi về giá sẽ không áp dụng cho các Lệnh đặt hàng đã có hiệu lực trước ngày CNA áp dụng chính sách thay đổi giá.

1.6.Quy định về đặt hàng và giao hàng

Khi cần hàng, Tổng đại lý, Đại lý đặt hàng với số lượng, loại sản phẩm cụ thể bằng thư, fax, điện thoại. Thời gian giao hàng tùy thuộc vào vị trí địa lý của các Tổng đại lý, Đại lý và được quy định cụ thể như sau:

 • Từ 01 -:- 02 ngày ở thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.
 • Từ 03 -:- 05 ngày ở các Tỉnh khác thuộc Miền Bắc.
 • Từ 05 -:- 07 ngày ở khu vực miền trung và phía Nam.

Địa điểm giao nhận hàng được xác định theo Hợp Đồng Tổng đại lý, Đại lý hoặc kho hàng của Tổng đại lý, Đại lý được ghi cố định hoặc thường xuyên trên Thông Báo Đặt Hàng. Trong trường hợp Tổng đại lý, Đại lý muốn thay đổi địa điểm, Đại lý phải thông báo trước bằng văn bản và phải được Công ty CNA chấp thuận.

Đối với các đơn hàng có số lượng từ 100 thùng Nước khoáng ion kiềm CNA trở lên, CNA hỗ trợ chi phí vận chuyển từ kho của CNA đến địa điểm gần kho của Tổng đại lý, Đại lý nhất mà phương tiện vận chuyển của CNA đến được. Tổng đại lý, Đại lý tổ chức người để bốc dỡ, kiểm tra sản phẩm và chịu các chi phí phát sinh từ khi nhận hàng (kể cả chi phí lưu xe do xếp dỡ chậm) về kho của Tổng đại lý, Đại lý. Đối với các đơn hàng có số lượng dưới 100 thùng Nước khoáng ion kiềm CNA thì Tổng đại lý, Đại lý chịu toàn bộ chi phí vận chuyển và xếp dỡ.

Khi Công ty CNA giao hàng, Tổng đại lý, Đại lý có trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm và ký xác nhận vào Biên bản Giao nhận sản phẩm. Sau khi thủ tục hoàn tất Tổng đại lý, Đại lý chịu mọi rủi ro về sản phẩm (hư hỏng, mất mát…). Công ty CNA chỉ chịu trách nhiệm về sản phẩm trong trường hợp sản phẩm bị hư hỏng hoặc kém chất lượng được chứng minh rằng do lỗi của Nhà sản xuất hoặc do lỗi Công ty CNA.

Căn cứ vào thời hạn quy định trên hợp đồng, CNA có trách nhiệm cung cấp sản phẩm và giao hàng cho Tổng đại lý, Đại lý đúng hạn.

 1. Quyền lợi và nghĩa vụ của CNA

a, Quyền lợi:                                                                                                

 • Được phép kiểm tra hàng hóa tại Tổng đại lý, Đại lý khi cần thiết.
 • Yêu cầu Tổng đại lý, Đại lý thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Có quyền thu hồi sản phẩm và chấm dứt hợp đồng nếu Tổng đại lý, Đại lý vi phạm các điều khoản của quy chế.

b, Nghĩa vụ:

 • Cung cấp cho Tổng đại lý, Đại lý catalog để quảng bá, tiếp thị sản phẩm; các giấy tờ pháp lý về nguồn gốc của hàng hóa phân phối trên thị trường, hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ đảm bảo hàng hóa lưu thông trên đường theo đúng quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn, cung cấp thông tin đầy đủ cho Tổng đại lý, Đại lý về sản phẩm để phân phối trên thị trường;
 • Giao hàng kịp thời cho Tổng đại lý, Đại lý sau khi hai bên thống nhất địa điểm, số lượng, thời gian giao hàng.
 • Hỗ trợ Tổng đại lý, Đại lý giải quyết kịp thời những khiếu nại của khách hàng về tính hợp pháp của sản phẩm;
 • Đổi mới và nhận lại những sản phẩm bị hư hỏng, lỗi do nhà sản xuất hoặc do CNA gây ra. CNA không có trách nhiệm đối với những sản phẩm có lỗi, hư hỏng do Tổng đại lý, Đại lý lưu giữ, bảo quản và vận chuyển không đúng tiêu chuẩn mà CNA thông báo;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

1.8.Quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng đại lý, Đại lý

a, Quyền lợi:

 • Được hưởng tỷ lệ chiết khấu dành cho Tổng đại lý, Đại lý của CNA theo quy định.
 • Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng tư vấn khách hàng, được cung cấp thông tin, các tài liệu liên quan đến sản phẩm.
 • Được hỗ trợ tổ chức các buổi tọa đàm, đào tạo về sản phẩm và phương thức kinh doanh. Được đưa lên hệ thống các kênh truyền thông chung của CNA.
 • Sau khi Tổng đại lý, Đại lý đạt tổng doanh số bán hàng là 100 thùng kể từ khi hai bên ký kết hợp đồng này, Tổng đại lý, Đại lý sẽ được CNA hỗ trợ biển hiệu, menu, paner, … để quảng bá sản phẩm ký gửi phù hợp với yêu cẩu của Đại lý. Mức hỗ trợ từ 3.000.000 đ (Ba triệu đồng) đến 5.000.000 đ (Năm triệu đồng) tùy vào quy mô cửa hàng và doanh số của Tổng đại lý, Đại lý.
 • Có quyền chấm dứt hợp đồng nếu CNA vi phạm các điều khoản của Hợp đồng.

b, Nghĩa vụ:

 • Bố trí người có trách nhiệm để nhận hàng hóa do CNA giao.
 • Bảo quản sản phẩm, không để xảy ra hư hỏng, mất mát. Mọi hư hỏng, mất mát liên quan đến quá trình bảo quản sản phẩm do Tổng đại lý, Đại lý gây ra thì Tổng đại lý, Đại lý hoàn toàn chịu trách nhiệm. CNA không chấp nhận việc Tổng đại lý, Đại lý hoàn trả hàng hóa với bất kỳ lý do gì ngoài trường hợp sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất hoặc lỗi do CNA.
 • Chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng đã mua và sử dụng sản phẩm do Tổng đại lý, Đại lý phân phối. Nếu khiếu nại của khách hàng mà Tổng đại lý, Đại lý không giải quyết được thì CNA sẽ phối hợp kịp thời với Tổng đại lý, Đại lý để giải quyết.
 • Bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của CNA và các thông tin quan trọng khác có liên quan đến sản phẩm phân phối theo hợp đồng này, trừ trường hợp được sự chấp thuận bằng văn bản của CNA hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để phân phối sản phẩm theo quy định pháp luật. Tự chịu mọi trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của mình.
 • Thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

2.QUY CHẾ MUA LẺ SẢN PHẨM

2.1.Chính sách giá và khuyến mại cho mua lẻ

Tên sản phẩm

Lượng hàng mua số thùng / lần

( 1 thùng = 24 Lon )

Khuyến mãi

Nước khoáng ion kiềm CNA

< 2 thùng

Không

Nước khoáng ion kiềm CNA

Từ 2 đến 4 thùng

05  điểm / thùng

Nước khoáng ion kiềm CNA

Từ 5 đến 9 thùng

10  điểm / thùng

Nước khoáng ion kiềm CNA

Từ 10 đến 49 thùng

15  điểm / thùng

Nước khoáng ion kiềm CNA

Từ 50 đến 99 thùng

18 điểm / thùng

 

 • Mỗi điểm thưởng tương ứng với 10.000 đ (Mười nghìn đồng)
 • Khách hàng được quy đổi điểm ra tiền mặt để khấu trừ vào tiền mua hàng hoặc cộng dồn vào cuối tháng (khách hàng tiêu dùng tích điểm đến cuối tháng thì được tính mức khuyến mại cao nhất tương đương số lượng hàng đã mua).
 • Điểm thưởng chốt hàng tháng kể từ ngày mua đến cuối tháng đó, nếu điểm thưởng không được sử dụng sau 03 tháng sẽ hết hiệu lực.
 • Điểm thưởng của khách hàng nào chỉ được sử dụng cho khách hàng đó mà không được chuyển đổi sang khách hàng khác.
 • Chi phí shíp hàng (nếu có) do khách hàng chi trả theo thực tế.

3.CHẾ ĐỘ ĐẠI LÝ

3.1.Điều kiện để trở thành đại lý

Tất cả các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có mong muốn trở thành Đại lý của CNA. đều phải thoả mãn các điều kiện sau:

 • Là người có hiểu biết về giá trị của nước khoáng ion kiềm và mua hàng với tinh thần tự nguyện.
 • Mong  muốn học hỏi cách làm việc theo cơ chế chính sách  mới từ công ty CNA.
 • Mua từ 100 thùng Nước khoáng ion kiềm CNA trở lên. Sau khi đạt tiêu chuẩn  đại lý được mua duy trì theo giá đại lý bất kể số lượng. số lượng mua dưới 100 thùng /lần thì đại lý chi phí cước vận chuyển.
 • Tổng đại lý có trách nhiệm báo cáo doanh số của các đại lý theo kết quả mua hàng để công ty có chính sách thưởng cho đại lý.

3.2.Chấm dứt Đại lý

 • Công ty cổ phần nước CNA có quyền đơn phương chấm dứt quyền đại lý khi đại  lý cố tình làm phương hại đến uy tín và thương hiệu của  công ty CNA.
 • Định kỳ sáu 06 tháng, CNA và tổng đại lý sẽ rà soát lại doanh số của Đại lý. Trong trường hợp Đại lý không đáp ứng được doanh số tối thiểu theo quy định của CNA là 50 thùng/tháng thì CNA có quyền điều chỉnh đơn giá hàng hóa về mức chiết khấu tương đương doanh số đạt được theo quy chế.
 • Đại lý vi phạm các điều khoản đã ghi trong quy chế

3.3.Tỷ lệ chiết khấu Đại lý

Tên sản phẩm

Doanh số / tháng

( 1 thùng = 24 Lon )

Tỷ lệ chiết khấu

Nước khoáng ion kiềm CNA

Dưới 50 thùng

30 %

Nước khoáng ion kiềm CNA

Từ 50 đến 99 thùng

35 %

Nước khoáng ion kiềm  CNA

Từ 100 thùng trở lên

40 %

 

4.QUY CHẾ TỔNG ĐẠI LÝ

4.1.Điều kiện để trở thành Tổng đại lý

Tất cả các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có mong muốn trở thành Tổng đại lý của CNA đều phải thoả mãn các điều kiện sau:

 • Hiểu rõ mục tiêu và thỏa mãn các yêu cầu chung của công ty CAN.
 • Thay mặt công ty với tư cách  là cán bộ công nhân viên của công ty tại địa phương để giao tiếp với lãnh đạo cơ quan nhà nước và nhân dân địa phương nơi tổng đại lý quản lý.
 • Có đủ kinh nghiêm, năng lực và trình độ để trở thành Tổng đại lý thông qua kết quả thẩm định Tổng đại lý do CNA tiến hành và phải đảm bảo cam kết về mặt doanh số.
 • Đặt cọc 100.000.000 đ (Một trăm triệu đồng) và cam kết doanh số 200 thùng/tháng.
 • Phòng kinh doanh của CNA có trách nhiệm thẩm định tổng đại lý và báo cáo kết quả thẩm định với ban Lãnh đạo CNA và gửi kết quả thẩm định cho các đối tác để quyết định việc ký kết hợp đồng Tổng đại lý. 

4.2.Chấm dứt Tổng đại lý

Công ty cổ phần nước CNA có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng Tổng đại lý trong các trường hợp sau:

 • Định kỳ sáu 06 tháng, CNA và Tổng đại lý sẽ rà soát lại doanh số của Tổng đại lý. Trong trường hợp Tổng đại lý không đáp ứng được doanh số tối thiểu theo quy định của CNA là 200 thùng/tháng thì CNA có quyền điều chỉnh đơn giá hàng hóa về mức chiết khấu tương đương doanh số đạt được theo quy chế. Hoặc thống nhất thanh lý hợp đồng trước thời hạn.
 • Hoạt động của Tổng đại lý làm phương hại nghiêm trọng tới uy tín và lợi ích của CNA.
 • Tổng đại lý vi phạm các điều khoản đã ghi trong hợp đồng Tổng đại lý.
 • Hợp đồng Tổng đại lý hết hạn mà không ký kết gia hạn hợp đồng tiếp.

4.3.Tỷ lệ chiết khấu Tổng đại lý

Tên sản phẩm

Doanh số / tháng

( 1 thùng = 24 Lon )

Tỷ lệ chiết khấu

Nước khoáng ion kiềm CNA

Dưới 50 thùng

30 %

Nước khoáng ion kiềm CNA

Từ 50 đến 99 thùng

40 %

Nước khoáng ion kiềm CNA

Từ 100 thùng trở lên

45 %

Nước khoáng ion kiềm CNA

Từ 200 thùng trở lên

50 %

 1. Phương thức và tiến độ thanh toán

a, Phươngthức thanh toán:

 • Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho CNA.

b, Tiến độ thanh toán:

 • Ngay sau khi hai bên ký kết Hợp đồng Tổng đại lý, Tổng đại lý đặt cọc số tiền là 100.000.000 đ (Một tram triệu đồng) cho CNA. Trong đó 80.000.000 đ (Tám mươi triệu đồng) được khấu trừ dần vào tiền đơn hàng (Sau khi đã trừ chiết khấu Tổng đại lý) đến khi hết, 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng) CNA giữ lại làm chi phí đặt cọc Tổng đại lý và sẽ được trả lại cho Tổng đại lý khi hai bên thanh lý Hợp đồng.
 • Cuối mỗi tháng, đại diện hai bên sẽ cùng kiểm tra và xác nhận bằng văn bản về số lượng, giá trị, công nợ các đơn đặt hàng đã xác lập giữa hai bên trong tháng.
 • Giới hạn mức nợ (nếu có): Tổng đại lý được nợ tối đa là 3.000.000 đ (Ba triệu đồng) bao gồm giá trị các đơn đặt hàng trước đang tồn đọng cộng với giá trị của đơn đặt hàng mới. CNA chỉ giao hàng khi Tổng đại lý thanh toán cho CNA sao cho tổng số nợ tồn và giá trị đặt hàng mới nằm trong mức công nợ được giới hạn.

5.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         Quy chế này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký quyết định ban hành. Quá trình thực hiện có điểm nào vướng mắc hoặc cần phải sửa đổi, bổ sung, Các cá nhân, đơn vị liên quan phản ánh về Công ty cổ phần nước CNA qua phòng Kinh doanh để tổng hợp trình Chủ tịch HĐQT quyết định.

 

Tổng giám đốc Sỹ Anh Tuyên

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTLINE : 0373465161