Dây chuyền chiết rót tự động đóng Lon - Công ty CP nước CNA

Ngày đăng 06/12/2019

Với tầm nhìn "luôn tiên phong và phát triển mạnh mẽ mặt hàng nước uống chất lượng cao, xây dựng công ty trở thành tập đoàn CNA water JSC hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nước cho sức khỏe đóng lon tại Việt Nam”

HOTLINE : 0373465161