Lương y Ngô Đức Vượng nói về Nước ION KIỀM

Ngày đăng 06/12/2019

Tiến sĩ, lương y quốc gia Ngô Đức Vượng là tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng nói về tôn giáo, về cách ăn uống sao cho khỏe mạnh… Một số quyển sách nổi tiếng của ông được tái bản nhiều lần và được nhiều độc giả yêu thích như “Minh triết trong ăn uống của phương Đông”, “Tôn giáo và đời sống”, “Lắng nghe sự sống”…

Hiện tại, lương y quốc gia Ngô Đức Vượng đã nghỉ hưu và đang tập trung nghiên cứu, viết sách về năng lượng sinh học, thực dưỡng giúp chữa bệnh… Ông còn chữa bệnh miễn phí cho mọi người

HOTLINE : 0373465161